شمیم هدایت

نشریه هیأت رایة الهدی یزد

شمیم هدایت

نشریه هیأت رایة الهدی یزد

شمیم هدایت

این وبلاگ که متعلق به معاونت رشد و ارتقاء هیأت رایة الهدی یزد می باشد برآن است تا در زمینه های اجتماعی و فرهنگی فعالیت نموده و مطالبی را ارائه نماید.

هم چنین مطالب و گزارشات نشریه ی شمیم هدایت این هیأت در این وبلاگ ارائه خواهد شد.

به امید برداشتن گامی هرچند کوچک ولی مفید در عرصه فرهنگی!