شمیم هدایت

نشریه هیأت رایة الهدی یزد

شمیم هدایت

نشریه هیأت رایة الهدی یزد

۱ مطلب با موضوع «سخنرانی مکتوب» ثبت شده است

در این زمینه پیشرفت نکردیم...

بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جوانان خراسان شمالی

یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوه­ى زیستن....در انقلاب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول|بخش ابزاری: اقتصاد و سیاست و صنعت و ...|حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم...چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟

 باید آسیب‌شناسى کنیم؛ یعنى توجه به آسیب­هائى که در این زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیبها. البته ما اینجا نمی­خواهیم مسئله را تمام‌شده فرض کنیم؛ فهرستى مطرح میکنیم: